poznejte svět Nákladních vozů tatra

Unikátní expozice nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici.

Jedinečné muzeum v Kopřivnici

Muzeum nákladních automobilů Tatra

Od 17. listopadu 2021 můžete v Kopřivnici navštívit nové muzeum, které vzniklo v rekonstruované budově bývalé slévárny automobilky Tatra v Kopřivnici. Muzeum představí na ploše více než 5000 m2 unikátní sbírku 80 nákladních vozidel a podvozků značky Tatra. Nejstarší česká automobilka je synonymem pro řadu přelomových konstrukčních řešení. Poznejte zblízka věhlas „tatrovácké koncepce“. 

Expozice zaujmou návštěvníky všech generací. Jádro sbírky tvoří původní sbírka Jiřího Hlacha, soukromého sběratele, kterou Tatra získala v roce 2015. Proč bylo vybráno pro otevření datum 17. listopadu 2021? Jedná se  právě o 1. výročí úmrtí Jiřího Hlacha.

Hledáte informace ke Slovenské strele?

Depozitář Slovenské strely se nachází sice naproti vchodu do Muzea nákladních automobilů, ale není součástí vstupenky do muzea. Návštěva depozitáře lze pouze na základě rezervace v předem vyhlášených termínech a probíhá ve formě komentované prohlídky. POZOR: Prohlídky neorganizuje Muzeum nákladních automobilů Tatra, ale naše partnerské Technické muzeum Tatra.

Hledáte informace
o Muzeu osobních automobilů Tatra?

V Technickém muzeu Tatra zůstala po odstěhování nákladních vozidel čistě osobní vozidla této světoznámé značky. Původní expozice byla doplněna o nové vozy. Více na: Tatramuseum.cz

VSTUPNÉ

Okružní vstupenka
(platnost rok od nákupu)

PLATÍ PRO:

Muzeum nákladních automobilů Tatra a objekty Regionálního muzea v Kopřivnici (Muzeum osobních automobilů Tatra, Lašské muzeum, Muzeum Fojtství)

Základní: 300 Kč – dospělí

Snížené: 200 Kč – senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitele průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma

Zdarmaděti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS

Držitelé Beskydy – Valašsko Card: sleva 25 %

MUZEUM NÁKLADNÍCH
AUTOMOBILŮ TATRA

Základní: 200 Kč – dospělí

Snížené: 150 Kč – senioři 65+, studenti 16–26 let po předložení průkazu, děti 6–15 let, držitele průkazu: TP, ZTP, organizované návštěvy základních a středních škol – 1x pedagogický doprovod na 20 žáků zdarma, držitelé průkazu ISIC, ITIC, SPHERE CARD, Senior pas, Rodinný pas, Beskydy Valašsko Card

Rodinné: 500 Kč – max. 2 dospělí a až 4 děti 6–15 let

Zdarmaděti do 6 let, organizované návštěvy mateřských škol, pedagogický doprovod (1 osoba na 20 žáků/studentů), ZTP/P a doprovod k ZTP/P, držitelé průkazu člena Asociace muzeí a galerií, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií ČR, Rady galérií Slovenska a ICOM, držitelé průkazu PRESS, zaměstnaneckých průkazů Krajského úřadu MSK a vlastníci volných vstupenek Muzea Novojičínska

Pří naplnění kapacity Muzea nákladních automobilů Tatra vlastnictví vstupenky nezaručuje přednostní vstup.  

Upozornění

Vstup do depozitáře Slovenské strely NENÍ součástí vstupenky do Muzea nákladních automobilů Tatra, ani okružní vstupenky do kopřivnických muzeí. Tato národní technická kulturní památka je pouze v režimu komentovaných prohlídek po předchozí rezervaci.

ONLINE PRODEJ
(tuto službu nezajišťuje Muzeum nákladních atomobilů Tatra)

Praktické informace ke vstupu do expozice:

 • Do expozice nesmí domácí mazlíčci.
 • Prosíme, nechoďte za zábrany a nedotýkejte se vystavených exponátů včetně těch volně stojících.
 • V expozici nepijte, nejezte, nekuřte, a to včetně elektronických cigaret. Přebalovací pult je součástí WC pro handicapované.
 • Osoby pod vlivem omamných a návykových látek neboudou do expozice v pouštěni. 
 • WC jsou před pokladnou muzea, tak i v rámci expozice.
 • Po odchodu z expozice se již nelze do expozice vrátit.
 • Odrážedla v expozici jsou určeny pro děti do 6 let a výšky 120 cm. Prosíme rodiče, aby hlídali bezpečnou jízdu dětí. V opačném případě hrozí úraz. Ve dnech s naplněnou kapacitou expozcie nemusí být odrážedla k dispozici. 
 • Platnost vstupenek je 1 rok od zakoupení. Pokud se k nám nedostanete z důvodu naplnění kapacity, můžete muzeum navštívit jindy v rámci platnosti vstupenky.
 • Vstupenku po vstupu do expozice uložte na vhodné místo, budete jí potřebovat také při výstupu z expozice.
 • Kapacita expozice je 200 osob ve stejný čas.
 • Vstupenka zakoupená v rámci poboček Regionálního muzea v Kopřivnici (Technické muzeum Tatra – Muzeum osobních automobilů Tatra, Muzeum Fojtství, Lašské muzeum) neopravňuje k přednostnímu vstupu do expozice. V případě naplnění kapacity expozice se vytváří fronta čekajících na vstup do expozice (ti, kteří v této frontě nemají lístek, si jej před vstupem dokoupí).
 • Prosíme, rodiče s kočárky a malými děti, ať opravdu přikládají všechny vstupenky ke čtečce turniketů a ramena turniketů nechají protočit, aby systém evidence návštěv nebyl zkreslen.
 • V expozici je volná WiFi.  Doporučujeme ale si stáhnout aplikaci pro rozšířenou realitu ještě před návštěvou, a to z App Store nebo Google Play. Rozšířenou realitu v expozici poznáte podle symbolu AR. Nejlepší místo pro načtení dané scény je na podlaze označeno nálepkou Spot.  Před načtením další scény doporučujeme zmáčknou tlačítko Reset. Aplikace a její obsah je stále ve vývoji. Aktuálně zaznamenáváme problémy u aplikace na telefonech s operačním systémem Android. Můžete si půjčit tablety u pracovníků recepce/prodeje vstupenek
 


Zajímají vás naše edukační programy?

PROVOZNÍ DOBA

 

ŘÍJEN–DUBEN: úterý–neděle včetně státních svátků 9.00–16-00
KVĚTEN–ZÁŘÍ: úterý–neděle včetně státních svátků 9.00–17.00
24. 12. – 26. 12., 31. 12. a 1. 1. ZAVŘENO

 

UPOZORNĚNÍ

Kapacita expozice je z požárně-bezpečnostího řešení budovy omezena na 200 osob.

Ve dnech s velkým zájmem návštěvníků (státní svátky + deštivé počasí)
hrozí dlouhé fronty a čekání (1 až 2 hodiny), případně, že se do expozice nedostanete.

Předem zakoupené vstupenky (například společné vstupenky z Regionálního muzea v Kopřivnici – Technické muzeum Tatra)
negarantují přednostní návštěvu expozice!
Fronta čekajích je tedy fronta na vstup do expozice. 
Kdo nemá vstupenku, ten si ji před vstupem v rámci čekání koupí.

Děkujeme za pochopení.

PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP

Naše adresa je: Husova 1326/13

Na silničním orientačním systému je naše muzeum označeno jako Muzeum Tatra II. (symbol nákladního automobilu). Směrovky na Muzeum Tatra I. (symbol osobního automobilu) navádí na Technické muzeum Tatra. Za železničním přejezdem u Penny Marketu na Husově ulici odbočte doleva do pěší zóny (autobusy zde mají zákaz odbočení, pro ně je určen vjezd o něco dále za garážemi). Po vjezdu do areálu jeďte doleva za Depozitář Slovenské strely. 

Muzeum nemá parkovací plochy ve svém vlastnictví. K dispozici je parkoviště, které se nachází v areálu za Depozitářem Slovenské strely (kapacita cca 35 vozidel + 3 místa pro autobusy). 

Parkovací místa vyhrazená pro handicapované jsou vedle budovy restaurace (při vjezdu do areálu vpravo). 

V případě plné kapacity lze využít i městské parkoviště vedle parkoviště Penny Marketu (odbočka před přejezdem).

Kontakt

Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice je součástí 9 muzejních míst Muzea Novojičínska. Poznávejte a objevujte s námi fascinující historii (nejen) našeho regionu.

© 2022 Muzeum Novojičínska. Všechna práva vyhrazena.